Pohádky Boženy Němcové

Tři rady

O Nesytovi

O Jozovi a Jankovi

Strejček Příhoda

Sedlák milostpánem

O kocouru, kohoutu a kose

Kmotr Matěj

Zlatý vrch

Moudrý zlatník

Jak se učil Honzík latinsky

Selka a Honza

Kdo je hloupější

Dobré kmotřinky

Čert a Káča

Čertův švagr